After Work

Vår After Work varje vardag till kl 18.00

Måndag - fredag till kl 18.00 i Brasseriet med AW priser.
 
Fredagar "AW & lite mer..."
Kvällen fortsätter sedan med DJ i loungen till kl 01.00.